Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dámský klub

Přijďte si povídat (česky a anglicky), pít kávu nebo čaj! Můžete vzít děti (máme dětský koutek)! Tento klub je otevřen všem věkovým i zájmovým skupinám. Akce se koná 26. 2. od 11:00

***

Come and talk (in Czech and English), drink coffee or tea! You can take children (we have a children's corner)! This club is open to everyone. The event takes place on February 26 from 11 am. 


 

KDE/WHERE: Komunitní centrum Žižkov, Koněvova 65a, Praha 3

Fotka uživatele Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners.

datum:27. února 2019 (středa) 11:00 - 13:00
místo:Koněvova 65a, Praha 3
pořádá:Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲