Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Call for papers: Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji

Zintenzivňující se globalizační procesy a vývoj technologických infrastruktur umožňujících rychlé zdolávání značných vzdáleností patří mezi nejvýznamnější faktory, které z dlouhodobé perspektivy stojí za rostoucím objemem mezinárodní pracovní migrace. Přestože pracovní migrace představuje v akademickém prostředí téma, jemuž je věnována pozornost desítky let, badatelé se zabývali mnohem systematičtěji nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou migrací než migrací kvalifikovanou či vysoce kvalifikovanou. Různorodost pozorovaných jevů stojí za značnou konceptuální diverzitou, která mnohdy hraničí až s nepřehledností a volá po odborné diskusi.

Konference se bude věnovat tématu vysoce kvalifikované migrace a expatriotismu v českém prostředí. Česko se stalo po roce 1989 imigračním státem se značným zastoupením migrace pracovní, přičemž o ekonomických a společenských dopadech máme stále málo dat a informací. Odborná konference chce tyto mezery zacelit a vytvořit prostor pro řadu témat, která si pozornost zaslouží. Srdečně zveme odborníky, kteří se tématem kvalifikované a vysoce kvalifikované migrace a zkušenostmi osob s migračními zkušenostmi zabývají, aby prezentovali výsledky jak teoreticky zaměřených bádání, tak empirických výzkumů, které se týkají vysoce kvalifikované migrace nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé České republice.

Konferenci pořádá výzkumná organizace SocioFactor s.r.o. společně s Brno Expat Centre a Ústavem religionistiky Masarykovy univerzity.

Deadline pro zasílání abstraktů je 15. října 2019. Abstrakty o maximální délce 300 slov zasílejte na nohlova@sociofactor.eu.
O ne/přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 31. října 2019. Konferenční poplatek není vybírán.

Konference je podpořena z projektu „Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby“, TL01000465, TL – Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TAČR).

V rámci konference budou představeny výsledky výzkumného projektu.

datum:28. listopadu 2019 (čtvrtek)
místo:Sono centrum, Veveří 113, Brno
pořádá:SocioFactor, s.r.o.
kontakt:Mgr. Barbora Nohlová   nohlova@sociofactor.eu
tel.:737079438
ke stažení: Pozvánka (pdf)
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1
2
       
3
4
5
6
7
8
9
       
10
11
12
13
14
15
16
       
17
18
19
20
21
22
23
      
24
25
26
27
28
29
     
...nahoru ▲