Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

VIETNAMCI

VIETNAMCI

Klub Hanoi

Klub Hanoi je občanské sdružení, jehož členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice a o život vietnamské komunity v České republice.Zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity

Česko-vietnamská společnost

Informační servis týkající se vietnamské komunity v České republice.

Asociace Českých občanů Vietnamského původu

Asociace sdružuje občany České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti a projevují přání být považováni za příslušníka vietnamské národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Cílem činnosti sdružení je sdružovat občany České republiky Vietnamského původu, kteří se hlásí k vietnamské národnosti za účelem společné realizace svých práv národnostní menšiny.
...nahoru ▲