Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

1 Stránky státních institucí

1 Stránky státních institucí

Správa uprchlických zařízení

Přehled aktivit a středisek Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.

Rada vlády pro národnostní menšiny

Stránky Rady vlády pro národnostní menšiny, která je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

Odbor azylové a migrační politiky

Koordinace migrační a integrační politiky České republiky probíhá na úrovní Odboru azylové a migraní politiky Ministerstva vnitra České republiky. A to v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce.

Integrace cizinců na stránkách MPSV ČR

Informace o sociálním zabezpečení cizinců, povinné zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt: Dále jsou zde k nahlédnutí dotace na podporu intergrace cizinců.

Informace pro cizince v České republice na stránkách MV ČR

Aktuality a upozornění pro cizince na území České republiky ze zemí Evropské unie i mimo ni, přehled povolených/prodloužených přechodných, dlouhodobých a trvalých pobytů dle čísla jednacího a informace pro zaměstnavatele, ubyvatele či školy.

Cizinecká policie České republiky

Tiskové zprávy, statistiky, informační příručky pro cizince a adresář kontaktů všech oddělení a útvarů cizinecké a pohraniční policie v ČR.

Azyl, migrace a integrace na stránkách MV ČR

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobyt v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
...nahoru ▲