Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

5 Regionální instituce a organizace

5 Regionální instituce a organizace

Hl. město Praha

Poradna pro integraci Praha

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Integrační centrum Praha

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Jihočeský kraj

Diecézní katolická charita České Budějovice

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců v rámci jehož je poskytováno sociální, právní poradenství a jazykové a sociokulturní kury a tlumočnické služby.

Jihomoravský kraj

Společně k rozmanitosti

Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Řecká obec Brno

Řecká obec Brno je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Poradna pro cizince

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

POLONUS - Polský klub v Brně 

Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polského jazyka a polské kultury na území Brna a Jihomoravského kraje.

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně bylo zřízeno v roce 1995 organizací Svaz Maďarů - Brno za účelem poskytnout občanům maďarské národnosti žijící v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

Kabinet multikulturní výchovy

Kabinet multikulturní výchovy vznikl při katedře sociální pedagogiky PedF MU a ve spolupráci s Katedrou pedagogiky PedF MU jako vzdělávací projekt pro studenty.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Centrum cizincům

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Celsuz-služby pro cizince

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Bulharske Kulturne Osvetove Sdruzeni v Brne

Sdružení pořádá pravidelná setkání příznivců ukrajinské kultury každou středu v kavárně "U Rudolfa" na Metodějově ulici v Králově Poli

Karlovarský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Kraj Vysočina

Centrum multikulturního vzdělávání

Centrum poskytuje imigrantům a příslušníkům jiných národností výuku a jazykové konzultace českého a anglického jazyka, výuku práce na PC, bezplatné poradenství, terénní práci, vzdělávací klub pro dospělé i děti, asistenci při vyučování dětem, startovací programy a podporu při integraci do společnosti.

Královéhradecký kraj

Diecézní katolická charita Hradec Králové

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Liberecký kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Moravskoslezský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Olomoucký kraj

Žebřík

Žebřík, o.s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci. Poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby pro cizince a jejich rodiny v zařízení Centrum podpory cizinců v Prostějově.

Centrum podpory cizinců

Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Agentura rozvojové a humanitárnípomoci Olomouckého kraje - ARPOK

Cílem organizace je úrostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. Lidé v této společnosti se zajímají a aktivně zapojují do dění kolem sebe, rozumí souvislostem, kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností volby a chovají se dle toho.

Pardubický kraj

Most pro lidská práva

Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Plzeňský kraj

Ponton

Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

Kontaktní centrum pro cizince

hlavní služby Kontaktního centra pro cizince jsou sociální poradenství a terénní služby - asistence. Samotní pracovníci organizace jsou převážně migranti, kteří hovoří rodným jazykem klientů.

Diecézní charita Plzeň

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Poradna pro integraci-Ústí nad Labem

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Občanské sdružení OBERIG

Srdužení OBERIG působící v Ústeckém kraji se zaměřuje na integraci cizinců a neformální vzdělávání cizinců.

Centra na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Zlínský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců
...nahoru ▲