Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Nová online vzdělávací aktivita učí žáky, jak vytvořit mapu pomoci v době epidemie koronaviru

Nová online vzdělávací aktivita učí žáky, jak vytvořit mapu pomoci v době epidemie koronaviru

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům. Veškeré materiály k aktivitě si můžete stáhnout na konci článku.

Epidemie koronaviru ochromila velkou část české společnosti. Ne tak ovšem české školy. Pedagogové se okamžitě adaptovali na to, že se jim den ze dne zcela změnily podmínky, ve kterých vyučují své žáky. Místo třídy internetová aplikace, místo vyvolávání k tabuli e-mail, místo výkladu prezentace, nahrávka nebo video. Kromě znalostí tak svým žákům předávají i mimořádně důležité dovednosti – schopnost rychle se přizpůsobit novým okolnostem, improvizovat a nenechat se odradit zdánlivě nepřekonatelnými překážkami.

Českých učitelů a učitelek si za jejich duchapřítomnost, profesionalitu a nadšení velmi vážíme. A abychom jim jejich těžkou úlohu alespoň trochu usnadnili, připravili jsme pro ně v MKC Praha hotovou vzdělávací aktivitu reagující na aktuální události: COVID-19 Survival Map.

Žáci jsou v průběhu aktivity vedeni k tomu, aby vytvořili online mapu určité lokality, města nebo třeba městské části, kde zaznamenají všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Pokud by se výsledná mapa umístila na webové stránky školy nebo města, mohla by sloužit všem obyvatelům, kteří potřebují informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí nebo třeba hledají někoho, kdo by jim ušil ústenku, přinesl nákup či pohlídal děti.

Aktivita je primárně určena pro žáky gymnázií a středních škol. Věříme ale, že by ji zvládli také žáci vyšších ročníků základní školy, kteří umí pracovat s mapami a mají dobré základy informatiky. Časová náročnost aktivity závisí na zájmu a možnostech žáků i vyučujících. Základní verzi mapy mohou žáci vytvořit během pár hodin samostatné práce. Pokud je však bude aktivita bavit, může je provázet celým obdobím koronavirové epidemie. Vzdělávací materiál nejlépe využijí učitelé občanské výchovy, základů společenských věd, informatiky, zeměpisu nebo českého jazyka. Výborně se také hodí do společenskovědních seminářů nebo mediální výchovy.

Žáci mohou díky aktivitě rozvíjet kompetence k učení, když budou kriticky zhodnocovat informace, s nimiž pracují. Budou se učit plánovat si čas a vzájemně hodnotit práci na společném projektu. Posílí také kompetence k řešení problémů, zejména tím, že budou mít možnost zvažovat různé postupy a využít plně svou představivost. Komunikativní kompetence mohou žáci rozvíjet nejen při formulování informací zanesených do mapy, ale také při e-mailové, případně telefonické komunikaci s úředníky a dalšími lidmi, u kterých budou zjištěná fakta ověřovat. Sociální kompetence rozvíjí aktivita díky společným úkolům, práci ve skupině i mírou zodpovědnosti, kterou budou žáci pociťovat nejen vůči lidem využívajícím informace z jejich mapy, ale také vůči sobě navzájem. Občanské kompetence žáci mají možnost rozvíjet ve chvíli, kdy budou plánovat, co všechno do mapy chtějí zanést. Uvědomí si, že společnost je tvořena různými sociálními skupinami, kterým může vytvořená mapa pomoci zvládnout náročné období ve zdraví a bezpečí. Kompetence k podnikavosti pomáhá aktivita rozvíjet tím, že žákům představuje různé možnosti, jak mohou díky svým znalostem a schopnostem vymýšlet zajímavé projekty a pomáhat druhým.

Aktivita je také postavena na modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Učí žáky rozhodovat o dalším postupu společně a demokraticky a vede je k participativnímu přístupu k řešení problémů a výzev ve společnosti.

Všem zájemcům jsou nyní k dispozici kompletní materiály k aktivitě – Průvodce vzdělávací aktivitou pro žáky i Metodické komentáře pro vyučující. Učitelé i žáci si mohou také stáhnout a vytisknout Checklist k aktivitě, aby měli přehled o tom, co už zvládli a co je teprve čeká. Pedagogům, kteří se spolu se svými žáky do aktivity pustí, rádi nabídneme metodickou podporu na e-mailu tereza.cajthamlova@mkc.cz. Na tento e-mail můžete posílat i výtky či pochvaly k metodice aktivity, případně ukázky hotových map, které žáci vytvořili.

Materiály ke stažení:

 

 

 

 

 

Tereza Cajthamlová

Vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

24. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲