Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Praha sdílená a rozdělená

Projekt Praha sdílená a rozdělená narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa.

Realizace projektu: prosinec 2013 – projekt stále pokračuje

Donoři: Evropská komise – Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast  -  EACEA, Česko-německý fond budoucnosti, od září 2015 Robert a Marcia Popperovi (Kalifornie, USA), Městská část Praha 6

Partneři: Friedrich Ebert Stiftung, Centrum audiovizuální historie Malach, Lauderovy školy, Živé město

Webové stránky projektu: http://praha.mkc.cz

Koordinátorka projektu: Zuzana Schreiberová 

Klíčová slova: multikulturní historie, Praha, holokaust, komentované procházky, interaktivní mapa, vzdělávání, menšiny

Projekt představuje Prahu jako město, kde spolu Pražané a Pražanky, jejichž často křehké identity nebyly vymezené pouze prostorem, ale i jazykem, sociálním, ekonomickým a politickým kontextem, včetně vzájemných předsudků a stereotypů. Kde se nacházely tyto hranice sdílení a oddělení v každodenním životě města, jak pohyblivé byly a jak se vyostřily v důsledku druhé světové války a holokaustu, přibližuje paměťová mapa a komentované procházky po Praze. Avšak ani po druhé světové válce se z obyvatel města nestala statická homogenní společnosti. Po odsunu Němců přicházeli do Prahy noví obyvatelé, mezi nimi i Romové ze Slovenska.

Projektu se podařilo vytvořit otevřenou platformou, na které se podílí odborníci, pracovníci neziskových organizací či studenti středních škol z Prahy i ze zahraničí. Na základě rozhovorů s pamětníky a výzkumů v textových i audiovizuálních archivech společně skládají historickou mozaiku multikulturního soužití města, kterou jsme představili pomocí interaktivní paměťové mapy a komentovaných procházek po Praze.

V roce 2018 se v rámci projektu zorganizovalo množství historických procházek, veřejná debata Demokracie na pokraji a mezinárodní workshop na totéž téma. V roce 2019 budeme pokračovat s tématem multikulturní historie a dalšími, veřejností oblíbenými, procházkami.


Podpora Prahy sdílené a rozdělené od Roberta a Marcii Popper

Za finanční podporu programu Praha sdílená a rozdělená bychom rádi vyjádřili vděčnost Robertu a Marcie Popper ze San Franciska. Jejich dar nám umožňuje dále rozvíjet především vzdělávací aktivity, ve kterých propojujeme historii se současností a v nichž se zaměřujeme na témata rasismu a předsudků, jimž některé menšiny v České republice čelí. V nejbližší době plánujeme tematické procházky s odborníky a také připravujeme workshop pro studenty středních škol o podobnostech a rozdílech ve vnímání uprchlíků z nacistického Německa ve 30. letech 20. století a současných uprchlíků.

Program Praha sdílená a rozdělená je podpořen na památku příslušníků početných rodin Popperových a Lustigových – bývalí obyvatelé měst Bohumín, Slaný a Brno – a všech lidí, kteří byli zabiti v průběhu holokaustu.


logo_popperovi.jpg

...nahoru ▲