Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Hana Solařová

Autorka článku vystudovala sociální práci a sociální politiku na FF UK v Praze. Pracuje v Centru pro integraci cizinců na pozici sociální pracovnice, toho času na rodičovské dovolené. V projektu Work In Czech působila jako sociální pracovnice a garantka Metodiky sociální práce.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲