Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Tereza Modráková

Autorka je absolventkou oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a ekonomie na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ve svých pracích se věnovala problematice integrace migrantů do společnosti, migrační a integrační politiky, indikátorů integrace či dopadů stárnutí populace. V současné době se podílí na realizaci vzdělávacích projektů orientovaných na rozvoj metodologického vzdělání v sociálních vědách a na vzdělání středního zdravotnického personálu v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲