Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Fabian Georgi

Autor zakončil svá studia na Freie Universität Berlin diplomovou prácí na téma „Řízení migrace v Evropě”. Jedná se o případovou studii Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD). Jeho doktorandské studium je zaměřeno na roli mezinárodních organizací v „politickém projektu řízení migrace”.

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲