Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Agnieszka Zogata-Kusz

Působí jako odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde též řídí studijní program humanitární a mezinárodní sociální práce. Ve své akademické práci se zaměřuje na témata mezinárodní migrace, migrační politiky, etnických menšin a humanitární pomoci.

Anglické články:

...nahoru ▲