Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 5. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR

Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky každoročně zpracovává Ministerstvo vnitra ČR na základě vlastních poznatků a podkladů dalších orgánů zabývajících se vybranými aspekty. Zpráva podává přehled o stavu legální a nelegální migrace, mezinárodní ochraně, integraci cizinců, vízové a readmisní politice a schengenské spolupráci za uplynulý rok.

Zpráva o migraci a integraci za rok 2011
Zpráva o migraci a integraci – tabulková část
Zpráva o migraci a integraci – Přehled projektů realizovaných v rámci integrace cizinců

10. 5. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲