Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 3. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Zprávy a články o stavu rasismu a diskriminace v ČR

Při příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu upozorňujeme na zajímavé články, studie a zprávy o stavu rasismu, xenofobie a diskriminace v České republice.

Na webu migraceonline.cz se tématu rasismu budeme v průběhu roku 2007 věnovat v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Plánujeme zveřejnit články o institucionálních a strukturálních podmínkách pro existenci rasismu, politické korektnosti v českém a komparativním evropském a americkém kontextu a případové studie o rasismu a xenofobii v České republice. Připravujeme jednoduchou formu testování přístupu k různým službám, abychom informovali o aktuálních zkušenostech s dikriminací na základě etnického původu. Rovněž můžete na www.migrationonline.cz/blogs v druhé polovině března sledovat příspěvky bloggerů - migrantů ze střední Evropy, kteří popíší své postřehy k rasismu na Západě a v domovských zemích.

Odkazy na vybrané články a studie věnující se tématu rasismu a diskriminace:

http://www.diskriminace.cz/do-etnicka/

Petr Kubačka: Rasová antidiskriminační směrnice a některé důsledky jejího neprovedení v ČR (IQ Roma servis)

Kryštof Kozák: Mediální analýza návrhu antidiskriminačního zákona

Zpráva o závazcích plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace

Potírání rasismu v České republice (Liga lidských práv; pdf)

Významné antidiskriminační kauzy v ČR 1989-2006 (Člověk v tísni; pdf) 

Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v ČR v roce 2006 (Člověk v tísni; pdf)

Informace o RAXEN

Martina Křížková: Média nemají paměť. Mediální konstrukce nedobrovolných sterilizací v České republice (2003-2006) I.

Martina Křížková: Média nemají paměť. Mediální konstrukce nedobrovolných sterilizací v České republice (2003-2006) II.

Martina Křížková: Romové, volby na Vsetínsku a starosta Čunek na stránkách českého tisk

                                                                                                                                                                     

20. 3. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲