Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 2. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

26. února 2020, vydání 127

Jak Evropané pohlíží na integraci?

OECD ve svém 238. pracovním dokumentu shrnuje výsledky šetření 2017 Special Eurobarometer.

Klíčové nálezy:
- Mezi občany zemí EU panuje (překvapivá) shoda v tom, co je pro integraci nejdůležitější: zvládnutí jazyka a osvojení si způsobu života hostitelské společnosti, přispívání do systému sociálního zabezpečení.
- Menší shoda panuje nad bariérami integračního procesu a způsoby, jak je řešit, a také nad otázkou, zda sami imigranti vynakládají pro svou integraci dostatečné úsilí. Názory na tyto otázky se liší jak regionálně, tak dle politické orientace respondentů.
- Postoje k migraci významně souvisí s tím, jak respondenti hodnotí integraci v lokalitách, které důvěrně znají. Podpora diskuse o integraci na místní úrovni má proto silný potenciál ovlivnit postoje lidí k migraci jako takové.
- Respondenti, kteří sami sebe považují za informované v oblasti migrace, spíše hodnotí integraci jako úspěšnou (podobně jako lidé, kteří jsou s migranty často ve styku). Naopak ti, kteří nadhodnocují počty migrantů v zemi, mají k migraci spíše negativní postoj.

Shrnuto a podtrženo, lokální dimenze integrace je nesmírně důležitá, neboť pouze v místě, které důvěrně známe, dokážeme realisticky zhodnotit, zda se integrace daří, či zda tady přítomnost cizinců představuje objektivní problém. Více informací o šetření si můžete přečíst zde.

Migrace a volební chování

Nová studie Společného výzkumného střediska Evropské komise potvrzuje, že volební podpora migračně restriktivních stran má socio-ekonomické základy a souvisí s mírou důvěry v evropské instituce. Shrnutí souvislostí mezi migrací a volebními výsledky najdete zde

Česká integrační koncepce pro rok 2020

Ministerstvo vnitra zveřejnilo Postup při realizaci aktualizované koncepce integrace cizinců v roce 2020. Dokument shrnuje vývoj v oblasti imigrace třetizemců v uplynulém roce, definuje klíčové oblasti podpory a stanovuje částku, kterou česká vláda na integraci vyčlenila. Více zde.

INSPIRATIVNÍ PROJEKT

Švédsko: Individualizovaná integrační práce v Åre

Åre je obec na severu Švédska, kam sice v létě rádi jezdí turisté, ale mladí odsud odchází do měst. Vedení obce se rozhodlo přilákat nové obyvatele z řad uprchlíků a zastavit tak populační i ekonomický propad.

Jak to funguje? Obec se stará o to, aby každý nově příchozí do 2 let ovládl jazyk a ekonomicky se osamostatnil. Integrace stojí na důsledné individuální práci s nově příchozími opřené o mapování dovedností a potřeb. Noví obyvatelé obce prochází rekvalifikacemi, které odpovídají požadavkům místních zaměstnavatelů. Ty jsou komunikovány v rámci dobře fungujícího lokálního partnerství soukromého a veřejného sektoru. Od roku 2011, kdy byl projekt zahájen, se počet obyvatel obce zvýšil z 10 300 na 11 200 v roce 2019, přičemž 8 z 10 uprchlíků, kteří integračním programem prošli, v současnosti pracuje. Více zde.

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu? Zaregistrujte se.  

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

28. 2. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲