Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Leden 2020, vydání 126

NOVINKY V EU

Začal nový rok (i nové desetiletí)…

…proto je dobré podívat se na to, co nás čeká. Finské národní kontaktní místo Evropské migrační sítě (EMN) spolu s partnery zveřejnilo publikaci, která shrnuje podněty a doporučení širokého spektra aktérů ke směru, jakým by se měla Evropa v následujících letech ubírat v oblasti migrace a integrace.

Jestli jste si třeba někdy položili otázku…

…zda zeleninu každodenně konzumují spíše přistěhovalci ze zemí mimo EU nebo domácí populace, pak by vás mohl zajímat náš manuál pro používání Eurostatu. Naučíme vás, jak z Eurostatu vydolovat data, která potřebujete (a někdy možná ani ne :) ).

Soukromý sektor věnuje 250 milionů dolarů na pomoc uprchlíkům

Přes 30 soukromých korporací se na Světovém fóru o uprchlících, pořádaném loni v prosinci v Ženevě, zavázalo věnovat 250 milionů dolarů na pomoc uprchlíkům i společnostem, které je přijímají. Podívejte se, které společnosti budou jak pomáhat.  

Dánsko: Kdy a proč si mladí migranti vedou ve škole lépe než rodilí Dánové?

Obecně platí, že uprchlíci a imigranti v Dánsku dosahují nižší úrovně vzdělání než rodilí Dánové. Nový výzkum nezávislého thinktanku DEA nicméně ukazuje, že úspěch ve škole do značné míry souvisí s rodinným příjmem (dánské rodiny vydělávají v průměru více než rodiny nedánské). Pokud ovšem nedánská rodina dosahuje průměrné příjmové hladiny dánských rodin, dosahují děti a mládež z nedánských rodin lepších studijních výsledků.

Proč tomu tak je? Vysvětlení nabízí dánský institut EVA, dle jehož zjištění se na vrcholu žebříčku faktorů, které zajišťují kvalitní život, objevuje vzdělání u 41 % mladých imigrantů, ale pouze u 19 % mladých Dánů. Více zde.

Jak evropská média pokrývají téma migrace? – Komparativní analýza ze 17 zemí

Studie vyprodukovaná ve spolupráci Evropské observatoře žurnalistiky (EJO) a nadace Otto Brennera se věnuje pokrytí problematiky imigrace a uprchlictví v tištěných a online médiích v 16 evropských zemích a USA.

Klíčové poznatky:

  • Imigranti a uprchlíci bývají zobrazováni jako skupina, nikoliv jako jednotlivci; v článcích najdeme relativně málo citací zástupců této skupiny ve srovnání s ostatními aktéry.
  • Nárůst i pokles zájmu médií o problematiku migrace ve sledovaných zemích se udál přibližně ve stejný čas, výrazné rozdíly jsou však patrné v intenzitách, s jakou se média v různých zemích tématu věnovala.
  • Markantní odlišnosti jsou zřetelné rovněž v tom, jak různé mediální tituly v jednotlivých zemích migranty a uprchlíky zoobrazují a o jakých regionech (či zdrojových zemích migrace) média ve sledovaných zemích preferují psát.

Více zde.

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE

Aktuálně otevřené výzvy v evropském programu REC (Rights, Equality and Citizenship Programme)

Fond REC nyní přijímá grantové žádosti v 7 aktuálně otevřených výzvách. Programovým cílem fondu je boj s rasismem, potírání xenofobie a odstraňování diskriminace. Mezi aktuálně otevřené výzvy, které přímo souvisí s integrací, patří:

Výzva na podporu efektivní implementace principů nediskriminace (včetně diversity managementu, začlenění do pracovních kolektivů a boje s diskriminací). Mezi podporované aKtivity patří antidiskriminační školení, podpora obětem diskriminace, vzájemné učení, sdílení dobrých praxí či práce s veřejností.

Termín pro podání žádosti o grant: 1.4.2020.

Výzva na podporu prevence rasismu, xenofobie, homofobie a dalších forem nesnášenlivosti včetně prevence a potírání nenávistných projevů na internetu

Výzva se soustředí na 3 prioritní témata:

  • Boj s rasismem a xenofobií a zločiny z nenávisti (včetně online prostředí) se zaměřením na projevy afrofobie a islamofobie.
  • Monitoring a prevence nenávistných projevů na internetu.
  • Posílení schopností a kapacit veřejné správy reagovat na projevy rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti.

Termín pro podání žádosti o grant: 15.4.2020.

Podrobnější informace o výzvách naleznete zde.

 

Celý aktuální zpravodaj si můžete prohlédnout v angličtině zde.

Starší vydání jsou k dispozici zde.

Přejete si dostávat novinky z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu? Zaregistrujte se.  

 

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

31. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲