Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Zpráva o vybraných skupinách imigrantů z bývalé Jugoslávie v ČR na stránkách migraceonline.cz

Výzkumná zpráva „Imigranti z vybraných zemí bývalé Jugoslávie - Chorvaté, Srbové, Muslimové a Makedonci" obsahuje řadu užitečných informací o migraci z této části Evropy. Seznamuje čtenáře se sociální a ekonomickou situací v nástupnických republikách po rozpadu Jugoslávie. Autor se věnuje otázce etnické příslušnosti přistěhovalců ze zemí bývalé Jugoslávie v ČR a mírou jejich integrace do majoritní společnosti. Řeší se např. otázka přístupu k bydlení, ekonomickým aktivitám a úloze náboženství v jejich životě.

Jaroslav Otčenášek
26. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲