Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 11. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy

Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy pomocí komplexní a provázané asistence je cílem dvouletého projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který zahájilo Barmské centrum Praha, o.p.s.

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Jsou téměř bez kvalifikace a doložitelné praxe a je pro ně velmi obtížné získat zaměstnání na volném trhu práce bez specifické a dlouhodobé asistence.

Na počátku projektu bude diagnostikován pracovní potenciál barmských azylantů. Následovat budou kurzy zaměřené na orientaci v požadavcích trhu práce. Návazné rekvalifikační kurzy zajistí získání dovedností, které umožní azylantům nové pracovní uplatnění. Podnikatelské kurzy je vybaví minimem potřebných znalostí nutných k zahájení a provozování živnosti. Uprchlíkům budou k dispozici dva pracovní asistenti a sociální pracovník a zajištěna doprovodná opatření (příspěvky na stravné, cestovné, hlídání dětí a lékařské prohlídky).

„Zásadní bariérou pro úspěšnou pracovní integraci je nedostatečná znalost češtiny. U většiny Barmánců se Čech nedomluví ani alternativní jazykem, jako angličtinou nebo francouzštinou. Někteří dokonce neumí ani dostatečně barmsky, jsou povětšinou z čjinského nebo karenského etnika a mluví jen svým nářečím. Protože bez znalosti češtiny na úrovni základního porozumění nemají reálné šance na získání a udržení si dlouhodobého zaměstnání, budou v rámci projektu také probíhat individuální jazykové kurzy, kde si uprchlíci budou moci průběžně zlepšovat své konverzační znalosti češtiny", doplňuje Sabe A. Soe, ředitelka Barmského centra Praha a současně odborný garant projektu.

Po dokončení příprav na vhodné zaměstnání je cílem projektu umístit 15 azylantů na trh práce. Z nich 7 bude podpořeno formou úhrady mzdových nákladů, 4 osoby budou umístěny na existující pracovní místa u zaměstnavatele bez mzdových příspěvků a u 4 zástupců cílové skupiny bude zajištěno sebezaměstnání (OSVČ).

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

Další informace na www.burma-center.org.

Kontakt:

Radim Burkoň, projektový manažer, tel.: 773289605
Burma Center Prague, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7


11. 11. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲