Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR

Byly zveřejněny jako příloha usnesení vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689. Jedná se o sadu 15 zásad, jimiž Česká republika deklaruje svůj aktivní přístup v oblasti integrace cizinců. Tyto zásady sloužily jako východisko vlády při vytváření koncepce integrace cizinců.


10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲