Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 4. 12
Zdroj: IOM

Zapojení organizací cizinců do politiky a praxe integrace cizinců a prevence sociální exkluze a neregulérní migrace

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci k zapojení organizací cizinců do politiky a praxe integrace cizinců v České republice v rámci EU projektu ELCI a za laskavé podpory Ambasádou USA v Praze. Zároveň vás zveme k diskuzi o možnostech zapojení organizací migrantů do prevence sociální exkluze a neregulérní migrace. Konference proběhne 25. dubna v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.

Organizace migrantů mohou hrát klíčovou úlohu v integračním procesu zejména díky jejich hloubkové znalosti problémů cizinců, ale i znalosti zvyků a kulturních hodnot jednotlivých komunit cizinců. Organizace cizinců ročně pomohou informační činností či přímým poradenstvím desítkám až stovkám cizinců, kteří nejsou často dosažitelní běžnými aktivitami neziskového sektoru a hrozí jim tak sociální vyloučení a neregulérní pobyt.

Bohužel jsou kontakty mezi lokální administrativou a organizacemi migrantů často velmi omezené. Projekt ELCI podporuje spolupráci na lokální úrovni a integraci cizinců prostřednictvím organizací migrantů a je realizován IOM Francie a IOM misemi v České republice, Maďarsku, Polsku, Španělsku a Itálii. V České republice je partnerem nezisková organizace Slovo 21 a za vládního partnera SUZ MVČR za Centra na podporu integrace cizinců. Součástí projektu byl výzkum a analýza práce organizací migrantů v České republice, které budou na této konferenci prezentovány. Věříme, že pro Vás bude užitečné získat informace o činnostech těchto organizací a že možná s nimi navážete spolupráci, která usnadní proces integrace cizinců a podpoří prevenci sociálního vyloučení a neregulérní migrace migrantů. Program je přílohou této pozvánky.

20. 4. 12
Zdroj: IOM
...nahoru ▲