Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Zaostřeno na předsudky – vyšlo nové podzimní číslo časopisu PŘES

Jak jste jistě zaznamenali, jednou z hlavních událostí letošního léta se stala série protiromských pochodů napříč republikou. O nenávistná gesta a proslovy tak nebyla v letošní okurkové sezóně nouze. Stejně jako vás, ani nás nenechaly tyto události chladnými a rozhodli jsme se věnovat podzimní číslo časopisu PŘES hlavnímu původci nenávistných nálad ve společnosti. - Předsudkům a stereotypům.

A propos, už jste někdy přemýšleli nad svými předsudky? Vznikají snadno a z jistého úhlu pohledu se jedná o přirozenou součást našich životů. Tím nejdůležitějším a nejtěžším zároveň je proto jejich identifikace. A protože příklady táhnou, začali jsme u sebe. V Názorové anketě se tak můžete dozvědět, jaké předsudky pro vás odkryli členové NESEHNUTÍ.

Ale začněme pěkně od začátku. Hned na úvod se Linda Sokačová věnuje předsudkům, s nimiž se příchozí v ČR nejčastěji setkávají v pracovním i osobním životě. Možná je jedním z vašich stereotypů představa, že si příchozí na své postavení stále jen stěžují. Rozhovor s Gonzem a Nicem nazvaný „V ČR jsem se setkal s velkou mírou tolerance“ vás však přesvědčí o opaku. Je nasnadě, že, ačkoliv se romské problematice primárně nevěnujeme, do čísla zaměřeného na předsudky a stereotypy přirozeně patří.

Ředitelka Muzea romské kultury, Jana Poláková, ve svém příspěvku upozorňuje na nejčastější nedorozumění, k nimž ve vztahu mezi majoritou a Romy dochází. A že jich je! S xenofobními a rasistickými náladami ve společnosti úzce souvisí i svoboda projevu, základní rys svobodné demokratické země. Jak ale zacházet s nenávist šířícími projevy? Tomu se věnuje právník Miroslav Knob v rubrice Očima právníka.

Radka Krylová pak ve svém příspěvku poukazuje na důležitost multikulturního vzdělávání u dětí školního věku, které představuje zřejmě nejefektivnější prevenci rasismu. Celé číslo uzavírá článek Hany Neufeld, jež ze své perspektivy hodnotí situaci afrických migrantů v izraelské společnosti.

Příjemné podzimní počtení vám přeje redakce časopisu PŘES!

Distribuční místa:

7. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲