Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Žákovský projekt: Tvorba programu vzdělávacích procházek (vzdělávací program)

Žákovský projekt: Tvorba programu vzdělávacích procházek (vzdělávací program)

Žákovský projekt: Tvorba programu vzdělávacích procházek umožní žákům naplánovat trasu vlastní procházky nebo procházek a vytvořit materiály pro jejich realizaci. Výsledný produkt může mít reálné využití pro školu nebo třeba město či městskou část, kde se procházkové lokace nachází.

Dvaadvacetihodinový vzdělávací program rozvíjí u žáků kompetence pro demokratickou kulturu, zejména pak kompetence zaměřené na spolupráci a řešení konfliktů.

Program byl testován na jednom pražském gymnáziu v rámci semináře španělštiny. Žáci tedy vytvářeli program procházek pro stejně staré návštěvníky ze zahraničních škol, kteří díky němu mohou poznat Prahu očima svých českých vrstevníků. V rámci seminářů žáci vytvořili program procházek ve španělské i české verzi, aby bylo možné materiály snadno převést do dalších jazykových mutací, např. do němčiny nebo angličtiny, a mohly tak sloužit i zájemcům z dalších zemí.

Velká část testování programu probíhala v době platných protiepidemických opatření, kdy byla možná pouze distanční výuka. Proto žáci využívali ke komunikaci i práci ve skupinách některé online nástroje, které budou v metodice představeny. Metodika programu je ale samozřejmě využitelná i pro klasickou prezenční školní výuku, kterou lze navrženými online nástroji zpestřit.

Celý program je k dispozici zde.

27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲