Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Přijetím antidiskriminačního zákona v roce 2009 Česká republika poprvé vytvořila komplexní právní úpravu v oblasti ochrany před diskriminací. Antidiskriminační zákon vymezuje pojmy přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování, vč. sexuálního obtěžování, přípustné formy rozdílného zacházení, zásady rovného zacházení pro muže a ženy v sociálním zabezpečení pracovníků a upravuje právní prostředky ochrany před diskriminací.
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲