Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Začínáme znovu!

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. zahájila ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně projekt Začínáme znovu!, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt je určen pouze azylantům a cizincům s doplňkovou ochranou, kteří jsou vedeni v evidencích úřadů práce jako uchazeči o zaměstnání a kteří žijí mimo Prahu.

Projekt bude realizován v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014.

Hlavním cílem projektu je pomoci cizincům naleznout pracovní uplatnění. Do projektu budou zařazeni pouze ti cizinci, u nichž bude zřejmé, že jsou ochotni dlouhodobě a aktivně pracovat na zlepšení svého pracovního postavení a kteří budou ochotni intenzivně spolupracovat s pracovníky projektu.

Vybraným cizincům poskytneme v rámci projektu tyto aktivity a podpůrné služby:

  • individuální asistence při hledání pracovního uplatnění
  • individuální kurzy českého jazyka potřebné pro nástup do zaměstnání
  • re/kvalifikační kurzy potřebné po získání pracovního uplatnění
  • podporu podnikání – teoretickou přípravu pro rozjezd podnikání
  • příspěvky na zapracování a mzdové příspěvky pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou cizince přijmout

Zaujala Vás naše nabídka?

Žijete-li na území Moravy, kontaktujte prosím pracovnici Veroniku Polívkovou na těchto kontaktech:

OPU Brno, Leitnerova 682/9, 602 00 Brno, veronika.polivkova@opu.cz, tel.: 543210443

Žijete-li na území Čech, kontaktujte prosím pracovnici Ivanu Jugović na těchto kontaktech:

OPU Praha, Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9, ivana.jugovic@opu.cz, tel.:284683714

V případě dalších dotazů se můžete obracet i na koordinátora projektu Petra Krejčíře a to na pražské adrese nebo petr.krejcir@opu.cz

Další informace na http://www.opu.cz

19. 6. 12
...nahoru ▲