Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Workshop pro žáky SOU: Žijeme tu společně

Workshop pro žáky SOU: Žijeme tu společně
Co znamená diverzita? Co přináší spolupráce v inkluzivním týmu? Jak pracovat s vlastními předsudky? I na to odpovídá žákům středních odborných učilišť devadesátiminutový workshop Žijeme tu společně. 
Program posiluje u žáků schopnost reflexe a práce s vlastními předsudky. Vede je k empatickému přístupu a schopnosti vnímat u druhých to, co nás spojuje. Žáci také porozumí významu spolupráce v různorodých kolektivech.

Obsah programu:

Evokace (cca 20 minut)

Aktivita: Kde je moje startovací čára?

Aktivita vede žáky k poznání, že každý z nás je do života vybaven trochu jinak, různá znevýhodnění nás pak mohou brzdit, ale pro ostatní jsou často neviditelná. Aktivita je zakončena krátkou diskusí.

Uvědomění (cca 50 minut)

Aktivita: Jak je to se stereotypy?

Žáci si uvědomí, že nejrůznější stereotypní představy neodpovídají realitě a ani na nich nepanuje obecná shoda. Aktivitu doplňuje kvíz zaměřený na překvapivá fakta o menšinách žijících v ČR. 

Aktivita: Koho si vezmeme do týmu?

Žáci jsou rozděleni do skupin a plánují společný projekt. Na pomoc si vybírají lidi s různými schopnostmi i typy znevýhodnění. Žáci se během aktivity učí vnímat druhé podle jejich schopností a společných zájmů, nikoliv podle rozdílů a znevýhodnění.  

Reflexe (cca 20 minut)

Aktivita: Prezentace + diskuse

Žáci prezentují návrhy svých skupinových projektů a hodnotí program. Lektoři vhodnými otázkami k reflexi zjišťují, jak byly naplněny vzdělávací cíle programu.

 
Více informací na e-mailu tereza.cajthamlova@mkc.cz. 
 
10. 3. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲