Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Vzdělávací programy pro uprchlíky

Výzkumná zpráva komplexně mapuje vzdělávací programy státních institucí i nestátních organizací pro žadatele o azyl v ČR. Text je doplněný statistickými údaji v tabulkách a grafech. Výsledkem výzkumu je zpracování specifik vzdělávání čtyř odlišných skupin žadatelů o azyl. Autoři dávají tato specifika do souvislostí s charakter migračních procesů v ČR (transitní země – fluktuace dětí ve školách, aj.) a se zřetelem na výuku češtiny jako cizího jazyka. Výstupem jsou obecná i konkrétní doporučení v závěru zprávy.

Zdeněk Uherek

 

Hana Procházková
17. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲