Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Vzdělávací program: Žákovské review školy (ZŠ)

Vzdělávací program: Žákovské review školy (ZŠ)

Vzdělávací program je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cíl je dvojí. V první fázi se žáci pomocí simulačních her, skupinových cvičení nebo diskusí učí rozpoznávat rozdíl mezi demokratickým a autoritativním rozhodováním a získávají základní povědomí o přímé a zastupitelské demokracii. Dozvídají se také, jaké mohou být úrovně rozhodování, kdo je k rozhodování oprávněn, a zamýšlí se nad tím, ve kterých oblastech by se chtěli na rozhodování sami podílet. Druhá část programu je věnována vlastní participaci na rozhodování v prostředí školy. Žáci si sami definují, co by chtěli změnit, a hledají cestu, jak změny dosáhnout. Část programu je věnována i prezentaci společného žákovského projektu a evaluaci celého programu.

Žáci získávají vědomosti nejen teoreticky, ale sami si nové poznatky ověřují prostřednictvím zajímavých aktivit. Lektor by měl v průběhu výuky neustále sledovat, jak žáci postupují a jak s tématy pracují. Na konci každé hodiny, resp. dvouhodinového bloku, musí lektor vytvořit prostor pro dostatečně hlubokou reflexi. Pro praktický blok je zcela zásadní, aby se žákům podařilo změnu skutečně prosadit. Jen tak získají pocit, že na jejich hlasu záleží, a když se budou snažit, mohou zlepšovat svět kolem sebe.

Program je komplexní a poměrně časově náročný. Průvodce metodikou pomáhá pedagogům, aby se v programu lépe orientovali a mohli jej využívat v průběhu své výuky tak, jak jim samotným bude nejlépe vyhovovat. Proto je program rozdělen do několika větších bloků a i tyto bloky do tematických celků. V případě, že osnovy předmětu nedovolí pedagogům věnovat programu celých dvacet vyučovacích hodin, lze využít ve výuce jen část vyvinutého programu (např. pouze téma týkající se přímé demokracie nebo témata věnující se přípravě a plánování žákovské změny). Materiály (průvodce metodikou a přílohy) k jednotlivým tématům lze tisknout a používat zvlášť.

Program je ke stažení tady.

 

27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲