Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Vzdělávací program: Žákovské review školy (SŠ)

Vzdělávací program: Žákovské review školy (SŠ)

Program Žákovské review školy nabízí žákům středních škol a gymnázií i jejich učitelům osmnáctihodinový program postavený na rozvíjení kompetencí pro demokratickou kulturu. V prvních třech dvouhodinových seminářích se žáci seznámí s demokratickými principy rozhodování a poznají možnosti i limity přímé a zastupitelské demokracie. Aktivity trénují jejich komunikační i argumentační schopnosti.  

Posledních pět seminářů je zaměřeno na skupinovou práci, plánování a realizaci vlastního projektu změny. Žáci se učí demokraticky rozhodovat, spolupracovat a prezentovat svou práci. Po absolvování celého programu získají žáci pocit, že mohou společně dosáhnout změny, když ji dobře připraví a získají pro ni dostatečnou podporu. Mimo jiné se žáci seznamují i s některými metodami společensko-vědního výzkumu, mohou si vyzkoušet např. metodu rozhovorů s respondenty nebo jednoduché dotazníkové šetření. V rámci bloku praktičtěji zaměřených pěti seminářů počítá metodika i s časem, který žáci budou potřebovat pro realizaci naplánovaných aktivit, které jim pomohou prosadit změnu v prostředí jejich školy, proto mají dva ze seminářů 135minutovou časovou dotaci.

Kompletní vzdělávací program je ke stažení zde.

27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲