Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Vzdělávací program: Žákovské review školy (SOU)

Vzdělávací program: Žákovské review školy (SOU)

Program Žákovské review školy rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu u žáků nematuritních oborů středních odborných učilišť. Program má časovou dotaci 18 vyučovacích hodin a je rozdělen do 8 tematických celků. 
 

První tři tematické celky zahrnují celkem 8 vyučovacích hodin. Žáci se v jejich průběhu dozví víc o demokratickém rozhodování i přímé a zastupitelské demokracii. Složitá témata jsou žákům přiblížena formou zážitkových aktivit a simulačních her. Programem žáky celou dobu provází pracovní listy. První tři témata lze vyučovat samostatně bez nutnosti absolvovat i zbytek programu. Využít toho mohou např. učitelé, kteří chtějí žákům vysvětlit pouze problematiku přímé či zastupitelské demokracie a na zbytek programu nemají ve výuce dostatek času.
Druhá část programu sestává celkem z pěti dvouhodinových seminářů. Tyto semináře nelze vyučovat samostatně, protože na sebe vzájemně navazují. Jejich cílem je provést žáky formulací a prezentací návrhu změny v prostředí jejich školy. Semináře žákům otevírají možnosti spoluúčasti na věcech, které se jich bezprostředně týkají, motivují je k vlastní aktivitě a dávají vhodné nástroje pro společné plánování a práci.

Vzdělávací program je k dispozici zde.
 

27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲