Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Vzdělávací program: Pocitové mapování pro žáky středních škol

Vzdělávací program: Pocitové mapování pro žáky středních škol

Program pro střední školy zaměřený na pocitové mapování si klade za cíl představit žákům jednu z možností zapojení občanů do rozhodování o podobě místa, kde žijí. Žáci sami jsou vedeni k tomu, aby naplánovali pocitové mapování pro žáky své školy a zjistili, jaké potřeby mají oni sami i jejich vrstevníci vzhledem k veřejnému prostoru, který je obklopuje. Při té příležitosti se seznamují s některými výzkumnými metodami a učí se interpretovat výsledky mapování a prezentovat je před zástupci samosprávy.

Program se skládá z 10 tematických výukových bloků. Každý z nich je tvořen devadesátiminutovým programem, který je podrobně popsán v metodických pokynech. Kromě metodiky jsou součástí programu také pracovní listy a případně další podpůrné materiály.

Metodické pokyny usnadňují pedagogům poměrně náročnou roli – provést žáky programem a zprostředkovat jim kontakt se zástupci samosprávy. Program samotný klade velký důraz na sebereflexivní přístup žáků k individuální i skupinové práci a schopnost přijímat zpětnou vazbu.  

Kompletní program je k dispozici zde.

27. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲