Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 9. 07
Téma: Integrace

Výzkumná zpráva Integrační proces muslimů v České republice - pilotní projekt

Výzkum se zabývá integračním procesem muslimů do české společnosti. Vzniknul na základě objednávky ze strany Ministerstva vnitra ČR. Jak žijí muslimové v Česku je proto otázkou, která doposud čeká na své zodpovězení. Cílem této pilotní studie je alespoň zčásti zacelit tuto mezeru a tázat se, zda-li se muslimové stanou součástí české společnosti, nebo si vytvoří vlastní paralelní svět. Tento výzkum si klade za cíl zachytit alespoň v hlavních rysech, zda a jakým způsobem se muslimové do české společnosti začleňují. Jeho prostřednictvím hledáme odpovědi na otázky, jak se muslimům v Česku žije, jestli se do společnosti začleňují a co se během tohoto procesu odehrává, jak probíhá proces integrace a případně co mu brání. Rovněž nás zajímalo, co si o procesu integrace muslimové myslí a jestli vůbec mají zájem stát se integrální částí společnosti. Zaměřili jsme se na současnou komunitu muslimů, která se liší od té předválečné, ale i od komunity, která se začala utvářet počátkem 90. let 20. století.
Zkoumaná komunita je komunitou první dekády 21. století a je silně ovlivněna příchodem imigrantů ze zemí, které jsou islámské nebo v nich alespoň islám hraje důležitou roli.

13. 9. 07
...nahoru ▲