Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 6. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Výstup z konference "Pracovní migranti v ČR v době ekonomické krize"

Dne 12. května 2009 se v sále Magistrátu města Pardubice konala konference s názvem "Pracovní migranti v ČR v době ekonomické krize". Akci organizovala společnost Dům techniky Pardubice, spol. s r.o. a Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubice. Cílem konference bylo prezentovat současnou situaci pracovních migrantů v ČR s důrazem na osoby z tzv. třetích zemí - nečlenských států EU - a diskutovat o aktuálním vývoji (např. ztráta zaměstnání agenturních zaměstnanců, problematika návratu cizinců do země původu, rizika ilegálních pobytů) a o možných dopadech současných jevů na klíčové aktéry procesu mezinárodní pracovní migrace v ČR stejně jako na celou společnost (migranti, firmy, veřejná správa, místní komunity, neziskový sektor). Konference se zúčastnili zástupci státní správy, regionální a místní samosprávy, neziskového sektoru, akademické sféry i zaměstnavatelů.

Jednotlivé příspěvky vystupujících a program konference si můžete stáhnout v PDF zde:

16. 6. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲