Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 10. 13

Vyšlo monotematické číslo Urban People na téma Gender and Family in Migration

Lidé města jsou recenzovaným odborným časopisem věnovaným antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediný antropologický časopis vydávaný v České republice. Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci) a jednou v anglickém jazyce (v září).

Content of last issue:

Thematic Issue: GENDER AND FAMILY IN MIGRATION
Editors: Petra Ezzeddine, Heidi Bludau

  • Seeing Gender in Migration: An Introduction (Heidi Bludau, Petra Ezzeddine)
  • Employment of Filipinas as Nannies in the Context of Post-Socialist Czech Republic (Pavla Redlová)
  • Transnational Households in the Context of Female Migration from Slovakia to Austria (Martina Sekulová)
  • Paradoxes of Pardha and Agency among Muslim Women in Kerala ( Julten Abdelhalim)
  • “She Gave us Family Life”: Vietnamese Immigrant Families and their Czech Nannies Redefining Relatedness (Adéla Souralová)
  • Single Mothers of Nairobi: Rural-Urban Migration and the Transformation of Gender Roles and Family Relations in Kenyas (Stefania Giada Meda)
24. 10. 13
...nahoru ▲