Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Východiska migračních politik

Konferenci pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve dnech 14. a 15. listopadu v Praze.

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2011 se v Praze uskuteční mezinárodní konference na téma „Aktuální otázky migrací“, která reaguje na potřebu evropských demokracií nalézt fungující přístupy k problémům spojených s migrací a zejména pak integrací cizinců.

První den konference proběhne v Senátu Parlamentu ČR a jejím cílem je zprostředkovat účastníkům rakouské, švýcarské a britské zkušenosti s integrací cizinců.

Druhý den se budou účastníci zamýšlet formou workshopů nad šesti tématy klíčovými pro migraci a integraci migrantů v cílové zemi, kterými jsou: Systémy přijímání zahraničních pracovníků s nižší kvalifikací, Resettlement a přístup do azylového řízení, Volební právo migrantů, Státní občanství, Přístup k bezplatným kurzům vzdělávacího jazyka a Detence.

Vaši účast je nutné potvrdit na e-mailové adrese office@konsorcium-nno.cz do 8.11.2011.

2. 11. 11
...nahoru ▲