Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Výbor OSN kritizuje Česko za nedostupnost zdravotního pojištění pro migranty

Tisková zpráva

Praha, 27. 5. 2014 – „Znepokojuje nás, že migranti bez povolení k trvalému pobytu, včetně osob odkázaných na migranty s trvalým pobytem, nejsou zahrnuti do státního systému zdravotního pojištění,“ píše Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva v závěrečných doporučeních pro českou vládu. V Česku jsou z veřejného zdravotního pojištění vyloučeny například děti migrantů bez trvalého pobytu nebo manželky, které se přistěhovaly za svými partnery a zatím nezískaly trvalý pobyt.

Výbor OSN odsoudil zejména případy, kdy určití migranti nedosáhnou na žádné zdravotní pojištění. Stává se totiž, že komerční zdravotní pojišťovny odmítnou migranta pojistit nebo si od něj vyžádají příliš vysoké pojistné. Tento stav je podle Výboru OSN v rozporu s Mezinárodním paktem OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech a též v rozporu s českým antidiskriminačním zákonem. Česká vláda má totiž závazek zajistit všem osobám na jejím území zdravotní péči na rovném základě, která bude přístupná pro všechny, přiměřená a také cenově dostupná. Migranti jsou navíc povinni mít sjednané zdravotní pojištění, aby mohli v Česku pobývat.

Výbor OSN proto doporučil České republice otevřít systém veřejného zdravotního pojištění pro všechny bez rozdílu. Česko by také mělo zakázat komerčním zdravotním pojišťovnám odmítnout pojistit osobu nebo zavádět nedůvodné podmínky k uzavření pojištění. Komerční zdravotní pojišťovny totiž odmítají pojistit zranitelné skupiny migrantů, protože se jim to ekonomicky nevyplatí. Typicky se jedná o děti s vrozenými vadami, starší osoby, lidi s chronickými nemocemi, osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním. V praxi tak dochází k zadlužovaní těchto migrantů nebo jejich rodin, protože si zdravotní péči musí hradit sami. I migranti s uzavřeným komerčním zdravotním pojištěním se často ocitají v situaci, kdy jim pojišťovna odmítne uhradit už provedený zákrok nebo pobyt v nemocnici z důvodu výluky ve smlouvě. Právě tento systém Výbor pro OSN kritizuje jako diskriminační a vyzývá českou vládu k nápravě.

„Jde zatím o nejkritičtější zprávu mezinárodního lidskoprávního výboru k českému systému zdravotního pojištění migrantů. Výbor OSN jasně říká, že jde o problém, který se musí řešit. Nevím, dokdy to chce česká vláda ignorovat,“ uvádí ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Martin Rozumek. Vyloučení určitých skupin migrantů ze systému veřejného zdravotního pojištění kritizoval už před čtyřmi lety Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen a v roce 2011 i Výbor OSN pro práva dítěte. Současný systém zdravotního pojištění migrantů otevřeně kritizuje i úřad veřejného ochránce práv ČR.

Výbor OSN apeluje na českou vládu, aby vyšetřila stížnosti na porušování práva na zdravotní pojištění a v případě porušení práv udělila sankce. To se týká například případu předčasně narozeného dítěte, jehož rodiče v České republice pracují, nicméně žádná z komerčních zdravotních pojišťoven nebyla ochotná dítě pojistit. Představuje totiž více nákladů než zisků, a je tak pro ně ekonomicky nevýhodné. Rodiče proto odešli z porodnice s dluhem 800 tisíc korun. Tento případ přitom není v Česku ojedinělý. Organizace pro pomoc uprchlíkům nedávno upozornila na případ, kdy se rodičům sice podařilo uzavřít zdravotní pojištění, to ale pokrylo péči pro dítě jenom do výše 200 tisíc korun. Dítě svůj dluh na zdravotním pojištění bude splácet do svých 16 let.

České nevládní organizace sdružené v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty v ČR dlouhodobě kritizují vyloučení určitých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění. Tito migranti jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění, které obsahuje četné výluky z pojistného plnění a na které některé skupiny migrantů ani nedosáhnou. Zejména se jedná o tzv. nepojistitelné skupiny, jako jsou předčasně narozené děti, děti s vrozenými vadami, starší lidé, osoby s duševním nebo zdravotním postižením nebo osoby s vážnými či chronickými chorobami. Tomuto tématu se věnuje Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek, jejímž cílem je dosáhnout legislativní změny, která by je do veřejného zdravotního pojištění zahrnula. Více informací o kampani najdete zde.

Záznam ze zasedání Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva, na kterém se projednávala zpráva České republiky o plnění závazků z Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech, můžete sledovat zde. Závěrečné doporučení Výboru OSN pro Českou republiku si můžete stáhnout zde.

Pro další informace, kontaktujte, prosím:

Martin Rozumek, Alexandra Dubová
Organizace pro pomoc uprchlíkům, tel: 730 158 781, 730 158 779
alexandra.dubova@opu.czmartin.rozumek@opu.cz

5. 6. 14
...nahoru ▲