Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 6. 09
Zdroj: migraceonline.cz

VISAPOINT - Nový systém objednávání na schůzky pro podání žádostí o dlouhodobá víza (Zápis z tiskové konference)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR představilo nový systém objednávání na schůzky pro podání žádostí o dlouhodobá víza pro zájemce ze třetích zemí. Jeho cílem je eliminovat nedostatky z předchozích způsobů registrace. Systém VISAPOINT by měl být postupně zaveden ve všech zemích. Zápis z tiskové konference popisuje fungování nového modelu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spustilo od 1. června 2009 nový internetový systém, jehož prostřednictvím je možné objednat se na schůzku za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum pro zájemce ze třetích zemí.

Podle ministra zahraničních věcí Jana Kohouta byly důvodem ke vzniku systému VISAPOINT problémy s předchozími způsoby podávání žádostí o víza. Mimo jiné se jednalo o neoprávněné blokování call center, manipulace s pořadím ve frontách a útoky na zaměstnance českých zastupitelských úřadů.

Nový internetový systém funguje na bázi registračního formuláře, který je přístupný na stránkách www.visapoint.eu. Žadatelé o vízum vyplní v tomto formuláři svá osobní data a následně jim jsou, pokud je místo, nabídnuty termíny k osobní návštěvě. Formulář je k dispozici v několika jazykových variantách včetně vietnamštiny a mongolštiny. Termíny návštěvy jsou domlouvány nejdéle na čtyři týdny dopředu. Pokud počítač žádná data nevygeneruje, znamená to, že žádné volné termíny v dané době nejsou.

Nový systém umožňuje žadateli se ke své žádosti o schůzku znovu vrátit a požádat např. o změnu termínu. Identifikace žadatele při schůzce bude ověřena prostřednictvím pasu.

Podle Ministerstva zahraničních věcí by VISAPOINT měl vést ke zrovnoprávnění všech žadatelů o vízum a měl zamezit vstupu třetích stran do celého procesu. Oproti dosavadním systémům je další výhodou jeho bezplatnost (např. call centra). Na druhou stranu žádost o schůzku může vyplnit kterákoliv osoba místo žadatele.

Pilotní fáze systému VISAPOINT byla odzkoušena od února 2009 ve Vietnamu, v zemi, kde je evidován nejvyšší zájem o dlouhodobá víza v ČR. Nutné je ale zmínit, že od prvního dubna 2009 pozastavila Česká republika ve Vietnamu, Mongolsku, Ukrajině, Moldavsku a Thajsku vydávání pracovních a podnikatelských víz. Česká vláda uvádí, že důvodem je trvající hospodářská krize v ČR.  Kdy bude vydávání víz obnoveno, není zatím jasné.

Podle MZV nebyly během pilotní fáze ve Vietnamu odhaleny žádné problémy jak z české strany, tak ze strany žadatelů. Do konce června 2009 plánuje MZV zavést tento systém v 15 zemích, včetně Mongolska a Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu by MZV rádo zavedlo tento systém ve všech státech.

Novinkou je také, že od 1. června 2009 musí žadatelé o dlouhodobá víza z určitých zemí při podávání žádosti doložit lékařské potvrzení, že nemají syfilis, tuberkulózu ani AIDS. Jedná se o Ukrajinu, Mongolsko, Vietnam, Keňu, Kongo, Nigérii, Pákistán, Turkmenistán, Tádžikistán a Moldavsko. 

Poznámka: Tisková konference se konala 1. 6. 2009 na Ministerstvu zahraničních věcí, jak mluvčí vystoupili: ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout, vrchní ředitel sekce právní Jaroslav Horák a ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky Jan Vyčítal.

Barbora Tošnerová
Barbora Tošnerová [mise(AT)mkc.cz] vystudovala Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V rámci svého studia strávila jeden rok na Klasické univerzitě v Lisabonu. V projektu www.migraceonline.cz se zabývá pracovní imigrací v České republice a v Evropě.
4. 6. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲