Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 09

Vietnamci v těžkém postavení potřebují pomoc neziskových organizací i státu: Zpráva z projektu organizace La Strada

V příloze naleznete ke stažení výzkumnou zprávu o situaci vietnamských dělníků a dělnic v českých továrnách, kterou zpracovala organizace La Strada. Zjistila mimo jiné, že Vietnamci a Vietnamky, kteří přijeli za prací do českých továren, se tak rozhodli na základě falešných slibů, jsou enormně zadluženi, žijí v informačním vakuu, při ztrátě pracovního místa se dostávají do neřešitelné situace a nemají se na koho obrátit.

Projekt, v jehož rámci zpráva vznikla, prokázal časté vykořisťování vietnamských pracovníků, které začíná již před odjezdem z Vietnamu. Doklady nutné pro pobyt a práci v Česku vyřizují ve Vietnamu agentury, které si za službu účtují částky kolem 10 000 USD. Kvůli zadlužení často i celých rodin, závislosti na zaměstnavateli a nezákonným praktikám některých zprostředkovatelů a agentur, se pak snadno mohou Vietnamci a Vietnamky dostat do bezvýchodné situace.

Během šetření vyvstalo několik zásadních otázek. Především ohledně smyslu a funkčnosti agenturního zaměstnávání, přístupu cizinců a cizinek k efektivní pomoci a možnostem prosazení svých zákonných nároků, okrajově také transparentnosti procesu vydávání víz na Velvyslanectví České republiky v Hanoji. Jeden z respondentů šetření popisuje současnou situaci takto: „Žijeme-li v této zemi, měli bychom se řídit jejími zákony, ale pracovníci se musí řídit zákony zprostředkovatelů“.

Porušování především pracovněprávních předpisů ze strany agentur se objevilo u většiny případů. Šlo zejména o vyplácení nižších mezd a nevyplácení příplatků a odměn agenturním pracovníkům a pracovnicím. Přílohou zprávy je také právní analýza realizovaných rozhovorů, která rozpracovává problematiku v kontextu platné legislativy. „Jako nutný krok se jeví změny vedoucí k omezení závislosti zaměstnanců na zaměstnavatelích. Pokud zaměstnanci z řad cizinců nemohou od zaměstnavatele odejít, protože by to znamenalo ukončení platnosti jejich pracovního víza a povinnost odcestovat, mohou být vydíráni, nebo jsou nuceni obcházet zákon,“ komentuje výsledky šetření jedna z autorek právní analýzy Pavla Burdová Hradečná.

Protože pracovníci a pracovnice jsou po příletu do České republiky většinou předáni jiné agentuře, než s kterou uzavřeli smlouvu ve Vietnamu, je pro ně obtížné vymáhat dodržení původních dohod. Z šetření přitom vyplynulo, že spolupracující agentury si zřejmě rozdělují peníze inkasované za zprostředkování v zemi původu. „Další velký problém je celková dezorientace přijíždějících Vietnamců a nedostupnost objektivních informací. Zdá se, že celá situace již zašla tak daleko, že vyžaduje koncepční řešení,“ říká jedna z autorek zprávy Eva Pechová. Celospolečenský dopad tohoto neutěšeného stavu, kterým se výzkumné šetření organizace La Strada ČR zabývalo, se začal výrazněji projevovat během hospodářské recese v posledních měsících. V této souvislosti je důležité i to, že žádná nezisková organizace zabývající se poskytováním služeb cizincům nemá oprávnění poskytovat sociální služby lidem, kteří přišli o povolení k pobytu na českém území.

V posledních měsících se na území ČR nachází bez prostředků, bez ubytování a s obrovskými dluhy velké množství vietnamských pracovníků a pracovnic. Podle odhadů zástupců vietnamské komunity je jich kolem dvou tisíc a dalších pět tisíc je bezprostředně ohroženo. Zásadní otázky, které zpráva zmiňuje, se týkají příčin a zodpovědnosti za nastalý stav. Ten není pouze výsledkem hospodářského propadu firem, ale odráží i nedostatečnou úroveň a vymahatelnost dodržování stávající legislativy, neprůhlednost podnikání v agenturním zaměstnávání a problematické fungování procedury vydávání víz na Českém velvyslanectví v Hanoji. Přitom veškeré subjekty profitující z pracovní migrace zůstávají bez jakékoli zodpovědnosti. Tyto závěry jsou podle organizace La Strada ČR velmi znepokojivé.

17. 2. 09
...nahoru ▲