Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 03

Usnesení Rady ze dne 4. prosince 1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství (97/C 382/01)

Účelovým manželstvím se míní "manželství uzavřené mezi občanem členského státu s příslušníkem třetího státu, jehož jediným cílem je obejít právní předpisy o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a obdržet pro státního příslušníka třetí země povolení k pobytu nebo oprávnění pobývat v členském státě." Pokud příslušné orgány podle vnitrostátního práva zjistí, že manželství je účelové, povolení k pobytu se odebere, zruší nebo neprodlouží. Anglický název: Council Resolution of 4 December 1997 on measures to be adopted on the combating of marriages of convenience (97/C 382/01)

16. 4. 03
...nahoru ▲