Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 03

Usnesení Rady ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

Usnesení se týká státních příslušníků třetích zemí mladších 18 let, kteří na území členských států přicházejí bez doprovodu dospělé osoby nebo byly bez doprovodu ponechány po vstupu na území členského státu. Členské státy mohou podle článku 2 přijmout taková opatření, aby zabránily nedovolenému vstupu nezletilých bez doprovodu na jejich území. Každá nezletilá osoba by měla mít právo požádat o azyl, ale členské státy mohou požadovat, aby nezletilí do určitého věku (který si určuje stát, který žádost přijal) nemohli žádat o azyl, dokud nemají zákonného opatrovníka. Žadatel o azyl tvrdící, že je nezletilý, by měl podat důkaz, že tomu tak je. Anglický název: Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors who are nationals of third countries (97/C 221/03)

16. 4. 03
...nahoru ▲