Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 5. 06
Zdroj: migraceonline.cz

Uprchlický elektorát - minulost, současnost, budoucnost

Tato studie zkoumá to, jakým způsobem je politická orientace uprchlíků ovlivněná kulturou a zvyky jejich země původu, podmínkami života v exilu a jejich integrací v novém prostředí. Zpochybňuje rozšířenou představu, že uprchlíci v Srbsku jsou základnou nacionálně konzervativní Srbské radikální strany. Studie dále poukazuje na to, že politická komunikace s uprchlíky vyžaduje porozumění procesu (znovu) budování jejich identity a jejich sebeurčení. Krok tímto směrem od běžné politické komunikace s uprchlickým elektorátem by mohl být klíčovým katalyzačním faktorem procesu deradikalizace v postkonfliktních společnostech, jakou je například Srbsko.

"Uprchlický elektorát - minulost, současnost, budoucnost" je kapitolou z publikace "Politické souvislosti uprchlictví" ("The Political Framing of Refugees", která vyjde ve srbštině a angličtině. Kapitola byla editovaná spolupracovníky www.migraceonline.cz pro účely online publikace. Pokud hodláte použít části z této studie, prosíme kontaktujete autorku emailem: jelena.grujic@gmail.com.

23. 5. 06
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲