Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 4. 03

Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva se odborově organizovat

Úmluva zakotvuje právo jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů zakládat odbory a svazy. Státy nesmí do výkonu tohoto práva zasahovat, nesmí podmiňovat vznik těchto organizací dalšími skutečnostmi a administrativně tyto organizace rozpouštět (tedy pouze soudní cestou). Název v angličtině: Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention.

17. 4. 03
...nahoru ▲