Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 3. 03

Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce jiných osob

Jde o rezoluci OSN, která vstoupila v platnost 25.7.1951. Československo přistoupilo k Úmluvě roku 1958. Obchodování s lidmi (trafficking) se týkají články 17 až 20, které ovšem obsahují jen obecná rámcová ustanovení. Ustanovení o prostituci jsou provedena v českém trestním zákoně (§ 204 kuplířství – tento čin ovšem nepostihuje osobu, která se na chodu veřejného domu jen finančně podílí, anebo která k tomu účelu přenechá nebo pronajme prostor, § 246 obchod s lidmi za účelem pohlavního styku). Název v angličtině: Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Approved by General Assembly resolution 317(IV) of 2 December 1949

18. 3. 03
...nahoru ▲