Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 3. 03

Úmluva o politice zaměstnanosti

Státy se v této úmluvě OSN zavázaly k provádění aktivní politiky zaměstnanosti s cílem dosažení plné zaměstnanosti a svobodné volby povolání každého člověka, přičemž nikomu nesmí být k újmě jeho příslušnost k určité skupině (rasové, jazykové, náboženské). Cizinci nejsou v úmluvě zmíněni, není ovšem ani vyloučena možnost cizince do politiky zaměstnanosti zahrnout. Československo přijalo Úmluvu roku 1975 (viz. č. 490/1990 Sb.) Politiku zaměstnanosti definovanou v § 1 zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti č. 9/1991 provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřady práce. Název v angličtině: Employment Policy Convention.

28. 3. 03
...nahoru ▲