Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Udělování státního občanství ČR - Aktualizovaná databanka testových úloh a modelový test z českých reálií

Na webu je aktuálně dostupná tedy pouze aktuální verze z 8. 12. 2014 (staré verze dostupné na webu nejsou).

Databanka testových úloh z českých reálií: aktualizace cca 100 testových úloh (cca 50 úloh částečně upraveno, 50 úloh nahrazeno úlohami novými)

Modelový test z českých reálií: aktualizace cca 15 testových úloh (cca 5 úloh částečně upraveno, cca 10 úloh nahrazeno úlohami novými)

10. 12. 14
...nahoru ▲