Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 5. 07

Trh práce a cizinci (zpráva z výzkumu)

Zpráva z výzkumu o zkušenostech cizinců s pracovním uplatněním na trhu práce v severočeském regionu, kterou zpracoval výzkumný tým ve složení: Blanka Tollarová, Eva Stehlíková, Tomáš Bitrich, Ivan Vodochodský, Pavel Dymeš a Jan Paleček. Byla publikována v Chomutově v červenci 2006.

Výzkum byl součástí projektu Trh práce a cizinci financovaného EU a státním rozpočtem ČR.
Obsah

I. ČÁST
    1. Úvod: projekt Trh práce a cizinci a integrace cizinců v ČR
        1.1. Sociologický výzkum uplatnění cizinců na trhu práce
        1.2. Výchozí pozice výzkumného týmu a metodologie
        1.3. Struktura kontaktů, které nás dovedly k cizincům, vznik datového souboru
        1.4. Jazyková kompetence respondentů
        1.5. Mluvení o nelegálních či pololegálních praktikách
        1.6. Shrnutí
    2. Co víme o situaci cizinců v ČR
        2.1. Kdo jsou to cizinci
        2.2. Typy pobytů cizinců a jejich status na území ČR
        2.3. Základní předpoklady integrace: práce, bydlení, jazyk a vstřícnost majority
        2.3.1. Práce
        2.3.2. Bydlení
        2.3.3. Jazyk a orientace ve společnosti
        2.3.4. Nový domov?
II. ČÁST
    3. Trh práce a cizinci: severočeský region
        3.1. Země původu respondentů, příchod do ČR a současný právní status pobytu, rodinná situace, forma bydlení a délka pobytu v ČR
        3.2. Vstup na český pracovní trh
        3.3. Vzdělání, původní kvalifikace a praxe respondentů, aktuální pracovní uplatnění a zdroj příjmů
        3.4. Trh práce v severních Čechách a jeho kapacita integrovat cizince
    4. Cesta k zaměstnávání cizinců očima „zaměstnavatelů cizinců“
        4.1. Formulace problému
        4.2. Popis vzorku respondentů
        4.3. Popis terénní fáze výzkumu
        4.4. Analýza
    5. Bariéry pracovní integrace imigrantů a perspektivy jejich překonání
    6. Závěry a doporučení
Použitá literatura
Příloha k výzkumné zprávě
Komu kurzy nabízet: nabídka vstříc poptávce
Jak v kurzech vyučovat: dospělé (a) cizince
Časová dotace kurzů pro cizince
Obsah a rozsah výuky
Jak oslovit cílové skupiny nabídkou kurzů
15. 5. 07
...nahoru ▲