Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 12. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Tisková zpráva 'Posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce v ČR'

Jak reagovat na rostoucí podíl cizinců? Strategie integrace cizinců na úrovni obcí

Počet cizinců v českých městech roste. Jak lépe využít jejich potenciál a jak předcházet problémům, které mohou v oblasti vzájemného soužití vznikat? Základem je systematický přístup k integraci cizinců na komunální úrovni.

Multikulturní centrum Praha o. s. přináší českým městům unikátní nástroj pro usnadnění strategického plánování v této oblasti – integrační workshop. Jeho prostřednictvím se snažíme pomoci obcím vybudovat integrační infrastrukturu za využití potenciálu všech aktérů i již existujících opatření. Workshop spojuje místní znalost s prověřenou metodikou vyvinutou německým specialistou na lokální integraci – nadací Bertesmann Stiftung. Díky ní se pod vedením zkušených facilitátorů daří v krátkém čase dospět k formulaci konkrétní strategie ušité na míru specifickým potřebám obce.

První dva české workshopy se uskutečnily letos v listopadu v Praze. „Mám dobrý pocit z tvůrčí atmosféry a věřím, že výstupy zužitkujeme,“ takto hodnotila první z nich Marie Vašáková z městské části Praha 12 (zadavatele workshopu). Hlavním úkolem workshopu bylo zpracovat cizineckou problematiku pro nový Komunitní plán sociálních služeb a propojit aktéry působící v městských částech Praha 12 a Praha-Libuš, známé díky tržnici SAPA.

Cílem druhého workshopu bylo doplnění připravované Koncepce integrace cizinců na území hl. m. Praha. I zde se v krátké době podařilo zachytit potřeby širokého spektra účastníků, jak komentuje Pavla Jenková, metodická ředitelka Integračního centra Praha: „Díky workshopu jsme získali klíčové podklady pro finalizaci koncepce integrace.“

Struktura workshopu kombinuje prvky řízené skupinové práce, SWOT analýzy a brainstormingu s informačními moduly, založenými na situační analýze dané lokality, zpracované dodavatelem workshopu. Na horizontální rovině je workshop založen na myšlence široké participativity, k účasti jsou přizváni zastupitelé, zaměstnanci místní samosprávy, NNO, vzdělávacích institucí, poskytovatelů sociálních služeb a v neposlední řadě samotní migranti. Na vertikální rovině workshop prioritizuje potřeby, definuje vize i cíle a dokáže velmi efektivně konkretizovat postupy k jejich naplnění, přičemž generuje témata pro grantové žádosti a seznamuje obce s možnostmi fundraisingu.

Workshopy realizujeme v omezeném počtu zdarma.

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_1.jpg

Tato aktivita je součástí projektu Na práci v ČR (Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

10. 12. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲