Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 8. 13
Zdroj: META, o.s.

Tisková zpráva: META o.s. úspěšně ukončila projekt Cizinci jako asistenti pedagogů

Od 1. března 2012 do 30. června 2013 občanské sdružení META realizovalo projekt Cizinci jako asistenti pedagogů, který byl financován z Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a hl. m. Praha. Projekt byl zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců na území hl.m. Prahy. Důvodem realizace projektu byla skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění.

Celé cílové skupině byla v průběhu projektu nabídnuta podpora v podobě Job Klubu. V rámci této aktivity bylo klientům poskytnuto individuální pracovní poradenství zahrnující celkovou pomoc při orientaci na českém pracovním trhu, asistenci při nostrifikaci vzdělání, nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada a možnost jazykového dovzdělání. Klienti s pracovním poradcem spolupracovali na bázi jednorázových konzultací, ale převážná část podpořených klientů se s pracovním poradcem vídala opakovaně a společně pracovali na naplnění individuálního plánu, který byl vždy zaměřen na klientovo překonání nepříznivého stavu, který plyne z jeho pozice cizince. V ideálních případech tato spolupráce vedla k nalezení zaměstnání. Celkem bylo v rámci této aktivity podpořeno 120 klientů (oproti 100 plánovaným).

Hlavním cílem tohoto projektu bylo nikoli pouhé poskytování rekvalifikačních a jazykových kurzů, ale vytvoření pracovních míst asistentů pedagoga na pražských základních školách. META se již dlouhodobě zabývá tématem práce s žákem cizincem, pozici asistenta pedagoga pro znevýhodněné žáky vnímáme jako ideální prostředek jak podpořit nejen pedagoga pracujícího v kolektivu s žákem cizincem, ale hlavně jako účinný prostředek pomoci dítěti v jeho plnohodnotném zapojení do vzdělání. Tento projekt podpořil dlouhodobou snahu umístit do pražských škol více asistentů pedagoga, neboť tato pozice je u nás relativně nová a školy mají mnohdy problém na ní sehnat finance.

20 klientů z cílové skupiny bylo podpořeno akreditovaným kurzem pro asistenty pedagoga, následným dovzděláním v oblasti práce s žáky cizinci a též jazykovým zdokonalovacím kurzem. Díky projektu se ve školním roce 2012/2013 podařilo vytvořit 15 pracovních míst asistentů pedagoga. Celkem 10 pražským základním škol mohlo po dobu až 8 měsíců čerpat mzdový příspěvek na tuto pozice a navíc se jim dostávalo metodické podpory od našich pedagogických pracovníků. Jedna z klientek své zapojení v projektu shrnula takto: "Jsem vděčná, že jsem se mohla vrátit ke svému povolání a aspoň na chvíli přestat být koštětem".[1]

Naše občanské sdružení považuje za velký úspěch fakt, že se nám díky tomuto projektu podařilo podpořit nejen cizince na pozicích asistenta pedagoga, ale i znevýhodněné žáky na českých školách, což považujeme za přidanou hodnotu.

Na základě úspěchu při realizaci výše zmiňovaného projektu jsme se rozhodli pokračovat a od 1. července 2013 jsme zahájili realizaci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze. Tento projekt počítá s proškolením a následným zaměstnáním cizinců v pěti oblastech pracovního trhu: školství, zdravotnictví, cestovní ruch, sociální služby a účetnictví. Projekt je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a hl. m. Praha. V případě zájmu o informace k projektu nás neváhejte kontaktovat.


Kontakt:

Mgr. Lucie Zrůstová
Projektová koordinátorka
e-mail: zrustova@meta-os.cz

Mgr.MgA. Rumyana Georgieva, Ph.D.
Metodička projektu
e-mail: georgieva@meta-os.cz

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
V Tůních 10, 120 00 Praha 2
tel: 775 737 678[1] Příklad klientky s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, která v České republice pracovala v uklízecí firmě a zapojení do projektu pro ní znamenalo návrat do školství.

30. 8. 13
Zdroj: META, o.s.
...nahoru ▲