Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 10. 10
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva – Fronty před cizineckou policií budou delší?

Nevládní organizace a významné zahraniční obchodní společnosti se obávají, že přijetí novely zákona o pobytu cizinců, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna, vážným způsobem zhorší postavení cizinců. Nová opatření by postihla občany třetích zemí (mimo EU), zejména ty, kteří ještě nemají trvalý pobyt a musí si povolení k pobytu pravidelně prodlužovat.

Postup vyřizování žádosti o povolení k pobytu je už dnes nepřiměřeně těžký a má ho ještě více zkomplikovat novelou navrhovaná povinnost podat žádost osobně. Cizincům tak bude znemožněno zaslat žádost poštou, e-mailem nebo v zastoupení na základě plné moci. V důsledku se zvýší fronty na pracovištích cizinecké policie, která žádosti vyřizuje. Na pracovištích v Praze už v nočních hodinách vznikají fronty na následující den a ani po jejich vystátí nemá cizinec zaručeno, že na něj přijde řada.

Povinnost přijít vyřídit žádost osobně zvýší také nápor na kapacitu pracovišť, která je už dnes nedostačující. Vláda premiéra Nečase počty úředníků cizinecké policie a Ministerstva vnitra ČR dokonce ještě snižuje.

Zrušení možnosti jednat v zastoupení, a tedy i možnosti firmám podávat za své zaměstnance žádosti hromadně, je naprosto nevhodné i vzhledem k tomu, že úředníci nejsou jazykově vybaveni, aby s cizincem jakkoliv komunikovali.

Nepřiměřený je dále způsob zavedení nařízení EU o biometrických průkazech s otisky prstů. Novela totiž od každého cizince vyžaduje, aby šel na úřad osobně nejméně třikrát. Zvyšuje poplatky za průkazy na 2.500 či 4.000 Kč za jednu osobu, což pro rodiny cizinců znamená už velkou finanční zátěž. Novela také stanoví, že při každé změně jakýchkoli údajů jako například při přestěhování se bude pořizovat průkaz nový a otisky prstů se budou snímat opětovně.

Novela dále převádí kompetence z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra ČR, a to příliš brzo – již k 1. lednu 2011. To způsobí chaos a zhorší geografickou dostupnost úřadů – cizinecká policie totiž sídlí na okresní úrovni, zatímco Ministerstvo vnitra má pobočky na krajské úrovni a stále není jasné, jak bude vypadat zřizování poboček nových.

Stát tedy ukládá cizincům další a další povinnosti, ale když je cizinci chtějí splnit, narazí na úřadech na zavřené dveře, vyzvánějící telefony a přetížené úředníky. Pokud již dnes úřady naprosto nestíhají, v případě schválení novely hrozí kolaps a mnoho zcela řádných cizinců by se mohlo z těchto důvodů ocitnout v ilegalitě. Administrativní komplikace povolování pobytu je urgentně třeba odbourat, nikoli zavádět další. Hrozí opakování situace z roku 2000, kdy se v důsledku přijetí nového zákona snížil počet registrovaných cizinců o několik desítek tisíc. Cizinecký zákon je totiž nastaven tak, že na selhání úřadů většinou doplatí cizinec.

Zmíněná novela přináší i prodloužení maximální doby zajištění cizince v detenčním táboře z dosavadních 6 měsíců na 18 měsíců. Ministerstvo vnitra argumentuje tím, že to připouští tzv. návratová směrnice EU. Před schválením návratové směrnice v Evropském parlamentu však členské státy slíbily, že nebudou implementaci směrnice zneužívat ke snižování svých současných standardů práv vyhošťovaných cizinců. Porovnáme-li plánovanou dobu detence s délkou vazby v trestním řízení, zachází se s cizinci, kteří se brání deportaci, hůře než se zločinci.

Přílišná komplikace imigračních procedur může mít i širší ekonomické dopady, když z toho důvodu poklesne počet zahraničních investorů, kteří budou přicházet do České republiky.

Nevládní organizace sdružené v projektu „Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci“ vypracovaly pro poslance a pro ministra vnitra konkrétní návrhy, jak dopady novely zmírnit. Při jednání parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost dne 6. října 2010 však zástupci Ministerstva vnitra tyto návrhy odmítli vůbec projednávat. Zástupcům firem nebylo na výboru umožněno promluvit. Poslanci vládní koalice naopak jednomyslně schválili rozsáhlý pozměňovací návrh poslankyně Ivany Řápkové, který nejen převádí kompetence z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, nýbrž též zhoršuje postavení těch cizinců, kteří žádají o soudní přezkum některých rozhodnutí úřadů.

Chápeme, že převést veškeré povinnosti na cizince, potažmo jejich zaměstnavatele, je úkolem jednodušším, než vytvořit transparentní a funkční imigrační systém, k čemuž zmíněná novela rozhodně nepřispívá.

Text novely viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=70

Bližší informace poskytne:

Kristýna Andrlová,
Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek
Tel. 605 839552, tynu@centrum.cz

Miroslav Mejtský
imigrační oddělení společnosti Deloitte Advisory s.r.o.
Tel. 604 298 953, mmejtsky@deloitteCE.com

Pavel Čižinský,
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Tel. 776 882774, pavel.cizinsky@post.cz

Eva Dohnalová
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
Tel. 736 632002, evadohnal@yahoo.com

12. 10. 10
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲