Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva České ženské lobby a Genderové expertní komory ČR

Poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda chce jedinou státní dotaci na rovnost žen a mužů přesunout na sport

Praha, 11. prosince 2017 - Poslanec Jakub Janda (ODS) podal pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2018, který má sněmovna projednávat tento týden. Chce, aby dotační program ve výši 7 miliónů korun, který poskytuje Úřad vlády na podporu rovných příležitostí žen a mužů, byl zrušen a peníze přesunuty na sport. V této souvislosti je dobré připomenout, že jen prostřednictvím MŠMT šlo loni sportovcům přes 4 miliardy korun a výdaje tohoto ministerstva na sport, se od roku 2015 navýšily na více než dvojnásobek.

Úřad vlády prostřednictvím dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů přispívá například na projekty věnující se obětem domácího násilí, na právní poradenství pro ženy diskriminované na trhu práce či podporu sólo rodičů nebo romských žen. Podle nezávislého hodnocení efektivnosti a účelnosti projektů z tohoto dotačního programu, kterou letos pro Úřad vlády zpracovala Nadace rozvoje občanské společnosti, podpořené projekty reálně přispívají k naplňování cílů vládní strategie, kterou pro tuto oblast rovnosti žen a mužů schválila vláda. Úroveň rovnosti žen a mužů v ČR je kriticky hodnocena nejen v rámci Evropské unie, ale i OECD, OSN či Světového ekonomického fóra, podle kterého Česká republika letos spadla na 88. místo mezi 144 hodnocenými zeměmi, což má prokazatelně negativní dopad i na českou ekonomiku.  

Pokud poslanec Janda ve svém zdůvodnění uvádí, že aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu svědčí to pouze o tom, že se dosud ani okrajově neseznámil se závazky České republiky, které přesahují funkční období jednotlivých politiků i hranice této země. Snahu o rušení jediné státní dotace zaměřené na odstraňování nerovnosti žen a mužů, považujeme za nepřijatelnou, zrovna tak i jeho výrok, že tyto aktivity jsou určeny jen velmi omezené skupině občanů..., jejichž validita a společenský přínos je i v odborné veřejnosti velmi sporná.

Jde přeci o to, aby ženy i muži měli stejné šance uplatňovat své schopnosti. Za nepřijatelné považujeme i napadání odbornosti expertů a expertek působících v oblasti rovnosti žen a mužů, jejichž práce přispívá k tvorbě státních politik a k vyhodnocování jejich dopadů.

Z rovnosti žen a mužů těžíme všichni, protože má přímý vliv na kvalitu života ve společnosti. Nejde tedy o „omezenou skupinu občanů“, ale o celou společnost, která z těchto projektů těží.

 Kontakty:

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, tel. 608 553 825

Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory ČR, tel. 606 580 787

11. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲