Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva: Centrum pro seniory v Gruzii rozšířilo své služby

Půjčovnu kompenzačních pomůcek, právní a sociální poradenství, aktivizační program, prádelnu, šicí dílnu, pedikúru, kadeřnictví či hygienické zázemí mohou využívat senioři v Denním centru ve městě Kashuri. Vše je financováno Českou rozvojovou agenturou z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Organizace pro pomoc uprchlíkům již druhým rokem realizuje projekt  Denního centra pro seniory v gruzínském městě Khashuri.  Senioři, kterých do Centra pravidelně dochází více než dvacet, zde mohou trávit volný čas, zapojit se do programů aktivizace, využívat sociálních a právních konzultací, zapůjčit si kompenzační pomůcky či využít služeb prádelny či pedikúry. Během prázdnin bylo rozšířeno hygienické centrum, které nyní seniorům a hůře pohyblivým občanům nabízí jedenkrát v týdnu bezplatnou službu dovozu a odvozu na koupele.

V září jsme do půjčovny kompenzačních pomůcek dokoupili 7 nových invalidních vozíků. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek k tomu říká: „Víme, že největší zájem je o invalidní vozíky, které jsou ihned rozebrané, proto jsme dokoupili další. Všechny služby jsou zatím poskytovány bezplatně, ale abychom mohli zajistit dlouhodobu udržitelnost projektu, musíme služby alespoň symbolicky zpoplatnit. Zaregistrovali jsme v Gruzii novou nevládní organizaci, abychom mohli přijímat byť symbolické platby či dary. V nejbližších dnech se obrátíme na podnikatele v Gruzii  a požádáme je o finanční spoluúčast v projektu. V září jsme se setkali rovněž s pracovníky municipality v Khashuri, doufáme proto v podporu ze strany místní samosprávy. K propagaci Centra přispěje i den otevřených dveří, který plánujeme na příští měsíc.”

V nových prostorách zahájilo provoz také kadeřnictví, podpořené v rámci projektu drobného podnikání. Květoslava Ráčková, vedoucí Pečovatelské služby Brno-střed, dodává: „Služby kadeřnice patří u českých seniorů k těm nejvyhledávanějším, je o ně stabilně velký zájem, doufáme proto, že služba bude stejně oblíbená i u gruzínských seniorů. Kadeřnictví v Denním centru v Khashuri je přístupné nejen seniorům, ale i veřejnosti.”

V nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky, jejichž finální podobu právě dolaďujeme.V příštím roce plánujeme zapojení studentů sociálních oborů do práce Denního centra formou dobrovolnictví a podporu dalších dvou projektů drobného podnikání.


Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) byla založena v roce 1991. Posláním je pomáhat uprchlíkům, uznaným azylantům a cizincům trvale usazeným v ČR při integraci do společnosti. V Gruzii působí organizace od roku 2006. Partnery uvedeného  projektu jsou Asociace mladých právníků Gruzie (GYLA) a nevládní organizace Momavlis Tskhinvali.

Kontakt:
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Ludmila Bobysudová
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
tel.: 284 683 545, 284 683 714
email: lida.bobysudova@opu.cz
www.opu.cz

27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲