Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 11

Terénní asistenční služby pro migranty v Praze a dalších lokalitách ČR v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců

InBáze – Berkat o.s. realizuje od března do prosince 2011 terénní asistenční služby pro migranty v Praze a dalších lokalitách ČR v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců.

Hlavním cílem projektu je zajištění následujících služeb:

  • terénní služby, zejména doprovody na úřady, zdravotní pojišťovny, k lékaři, zaměstnavateli, do školy apod. a tlumočení v této souvislosti,
  • sociálním poradenství v komunitním centru, zaměřené na sociální zabezpečení, bydlení, zdravotní péči, vzdělání, práci a kontakt s úřady,
  • právním poradenství v komunitním centru ve věcech povolení k pobytu, pracovněprávních vztahů, podnikatelské činnosti, účasti v obchodních společnostech, rodinných vztahů a dluhového poradenství.

V rámci projektu tým kulturních mediátorů nabízí své služby přímo na pobočkách Odboru azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Praha III na Cigánkově ulici Praha Chodov a Oddělení pobytu cizinců IV na Koněvově ulici Praha Žižkov. Kulturní mediátoři nabízí v konkrétní dobu bezplatné tlumočení, základní poradenství a pomoc s vyplňováním formulářů v ruštině, vietnamštině, mongolštině, arabštině a angličtině.

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Pracovní doba OPC Koněvova

Pondělí   

 9-13 hod

Arabština, angličtina, mongolština

Úterý       

9-15 hod

Ruština, běloruština, vietnamština, angličtina

Středa     

  9-13hod

Arabština, angličtina, mongolština

13-17 hod

Ruština, běloruština, vietnamština, angličtina

Pracovní doba OPC Cigánkova

Pondělí  9-15 hod

Ruština, běloruština, vietnamština, angličtina

Středa   8-12 hod

Ruština, běloruština, vietnamština, angličtina

Čtvrtek  9-13 hod

Arabština, angličtina, mongolština

Kontakt:

Eva Dohnalová

dohnalova@inbaze.cz

www.inbaze.cz

4. 11. 11
...nahoru ▲